Nasza oferta

Strop akerman, strop ackermana

 

Strop zbudowany z pustaków Akerman lub nazywanym od nazwiska pomys?odawcy Ackermana. Akermany oferowane przez Nas s? ci?te na 25 cm, dzi?ki czemu na m2 wchodzi 13 szt. Wysko?? Akermanów jest uzale?niona od projektu budowlanego i w zale?no?ci wynosi A 15 ; A 18 ; A 20.

Budulcowym sk?adnikiem Akermanów jest glina, form? pó?niej si? suszy na specjalnych rega?ach, nast?pnie  wypalana zgodnie z technologi? w piecu na cegielni. Strop z ceramiki pami?taj ma du?o plusów, jest d?wi?ko - ciep?och?onny. Po zadeklowaniu i zalaniu stropu bardzo wytrzyma?y.

Poni?ej rys. pustaka akerman oraz przekroju stropu.

 

 

informacj? ogólne o stropach :http://www.bislex.pl/stropy