Pustaki ceramiczne MAX Cerpol Koz?owice


Do wybudowania swojego wymarzonego domu szczególnie polecanym produktem jest pustak ceramiczny MAX z fabryki Cerpol - Koz?owice. Najbardziej typowy to pustak o wymiarach 288 x 188, który szczególnie jest lubiany i wykorzystywany w budownictwie jednorodzinnym jak równie? wielorodzinnym. Dost?pne s? równie? po?ówki miniMAX o wymiarach 88/188 ,  miniMAX o wymiarach 120/188 u?ywane do ?cian dzia?owych. Cegielnia produkuje równie? pustak Un wymiaryi 250 x 188 oraz wy?szy od tradycyjnego maxa, wymiar 220 x 188

Chcia?bym równie? tutaj odpowiedzie? na cz?sto zadawane pytanie przez naszych klientów ile wa?y ceg?a ?

Ceg?a pustak ceramiczny 288/188 wa?y 9.2 kg, ceg?a 1/2 pustak ceramiczny 88/188 - 5 kg


Pustak elewacyjny Max firmy Cerpol Koz?owice to dobry jako?ciowo produkt produkowany z wysokiej jako?ci glin i piasków, wypalany gazem w temperaturze oko?o 1000 st. C , nowoczesna technologia jego produkcji zapewnia mu równy foremny kszta?t, oraz powtarzalno?? wymiarów. Fabryka produkuje równie? inny asortyment pustaków potrzebnych na dom, który mo?na obejrze? klikaj?c logo poni?ej :

zalety ceramiki : dobra izolacja cieplna, du?a wytrzyma?o??, dobra odporno?? na wilgo?, dobra akustyczno?? minusem jest wolniejsze tempo pracy.

 

 

Hurtownia budowlana, sk?ad materia?ów budowlanych Bislex oferuje pustaki ceramiczne w atrakcyjnych cenach je?eli interesuje Ci? cena na ten materia? zadzwo?:

34/ 366 68 70

 

Cz?sto pytaj? klienci dlaczego ich pustak ma bia?y osad, tym osadem jest sól, która si? wytr?ca z ceramiki, zaprawy zw?aszcza wtedy gdy mur zostanie zalany wod? od góry. Przed po?o?eniem tynku nale?y osad zmy? np. karcherem.

Uwaga: obszar Naszego dzia?ania to Cz?stochowa oraz pobliskie miejscowo?ci: Kalej, Szarlejka, K?obuck, Panki, Przystaj?, Blachownia, Bia?a, Mirów, K?omnice, Konopiska, Radomsko, Lgota, Kamyk, Dzia?oszyn i inne.

 


 

Firma Bislex jest dystrybutorem oraz posiada status sk?adu fabrycznego fabryki Cerpol Koz?owice.