Nasza oferta

Kruszywa

Kruszywa, w ofercie posiadamy szeroki asortyment kruszyw budowlanych wykorzystywanych w budownictwie oraz ogrodzie. Piasek budowlany??ty, bia?ywykorzystywany do tynkw, piasek p?ukany wykorzystywany w wylewkach, Mieszanki Kruszywa w gr 0-16, ?wiry.

Firma Bislex dzi?ki dobrze rozbudowanemu transportowi mo?e dostarczy? ka?d? ilo?? kruszywana miejsce Pa?stwa budowy.

Sk?ad budowlany Bislex oferuje kruszywa w konkurencyjnych cenach, je?eli interesuje Ci? cena za ton? tego materia?u budowlanego zadzwo?:

34/ 366 68 70

Uwaga: obszar Naszego dzia?ania to dzielnice Cz?stochowy oraz pobliskie miejscowo?ci: Kalej, Szarlejka, K?obuck, Panki, Przystaj?, Blachownia,Bia?a, Mirw, K?omnice, Konopiska, Radomsko, Lgota, Kamyk, Libidza i inne.

W zwi?zku z licznymi pytaniami naszych klientw podaj? odpowied? ile wa?y 1 m3 piasku :

piasek suchy d = 1520 kg m3, natomiast piasek mokry wa?y d = 1640 kg m3

w ofercie posiadamy: